Vapaa-ajan asunnon kosteudenhallinta – Säilytä kiinteistön arvo ja terveellinen sisäilma!

Mökkikausi rajoittuu Suomessa muutamiin kesäkuukausiin suurimmassa osassa vapaa-ajan asuntoja. Kesän ensimmäinen mökkireissu voi saada ikävän käänteen, mikäli kosteus on päässyt vaurioittamaan materiaaleja, tekstiileitä tai rakenteita. Tässä tekstissä on käytännöllisiä vinkkejä, joiden avulla voit ennaltaehkäistä liiallisen kosteuden aiheuttamia haittavaikutuksia.

Olosuhteet ja ympäristö

 • Vapaa-ajan asuntoa kannattaa lämmittää myös käytön ulkopuolisina aikoina.
  Mökin kylmillään pito pitkien ja kosteiden ajanjaksojen aikana voi nostaa sisäilman suhteellista kosteutta merkittävästi. Lämmittämättömillä jaksoilla kosteus voi ajoittain nousta yli kriittisenä pidetyn 80 % suhteellisen kosteuden (RH) luoden kosteusvauriomikrobeille otolliset kasvuolosuhteet. Lämpötila vaikuttaa merkittävästi, sillä esimerkiksi pakkasella kosteusvauriomikrobit eivät pysty lisääntymään.Lämmittämällä vapaa-ajan asuntoa myös käytön ulkopuolisina aikoina muutamalla asteella, voidaan sisäilman suhteellinen kosteus alentaa turvalliselle tasolle kosteusvaurioiden kannalta. Oikean lämpötilan arvioinnissa on hyvä huomioida energiatehokkuus, vaikutus rakenteiden sisälle tiivistyvään kosteuteen sekä vesijärjestelmän jäätymisriski.
 • Kasvillisuus kannattaa poistaa rakennuksen läheisyydestä
  Rakennusta vasten olevat kasvit varjostavat, estävät ilman vaihtumista ja keräävät kosteutta rakennuksen pintoihin.
 • Rakennuksen seinustat tulisi pitää vapaana
  Seinustalle varastoidut esineet keräävät lunta ja heikentävät rakenteiden tuuletusta. Ne voivat haitata sade- ja sulamisvesien vapaata poistumista.
Jo muutaman asteen lämpötilan nosto alentaa sisäilman suhteellista kosteutta merkittävästi. Kaavion alareunassa on ulkoilman lämpötila ja käyrät osoittavat 2°C, 4°C ja 6°C lämmityksen vaikutuksen, kun ulkona on 100 % kosteus ja sisällä ei kosteustuottoa.

 • Pesutilojen rakenteiden riittävästä kuivumisesta käytön jälkeen on tärkeää huolehtia,
  erityisesti mikäli vapaa-ajan asuntoa pidetään kylmillään. Varmista lämmityksen ja tuuletuksen riittävyys pesutiloissa.
 • Vesikaton kunnon tarkkailu on oleellinen osa vapaa-ajan asunnon kosteudenhallintaa.
  Mahdolliset vuodot ovat parhaiten havaittavissa keväisin lumien sulaessa ja syksyisin runsaiden sateiden aikana. Samalla kannattaa tarkistaa muutkin kattorakenteet, sillä etenkin matala yläpohja saattaa tuulettua huonosti ja ilman riittävä vaihtuminen on syytä varmistaa. Runsaslumisina talvina saattaa olla tarpeen poistaa lunta rakennuksen ympäriltä ja vesikatolta. Tuiskuava lumi saattaa päästä tuuletusaukoista esimerkiksi yläpohjaan ja muihin eristetiloihin ja aiheuttaa sulaessaan kosteusvaurion.
  Aina kattotöitä tehdessäsi huomioi putoamisvaara ja työturvallisuusmääräysten mukaiset varusteet!
 • Ryömintätilan kunto ja riittävä tuuletus tulee varmistaa säännöllisesti.
  Tavaroita ei tulisi varastoida ryömintätilaan lainkaan ja kasvit tulee poistaa rakennuksen seinustalta ja alta, sillä nämä estävät ilman vapaata kulkemista ja siten ryömintätilan normaalia tuulettumista.

Talvihuoltolista vesilaitteille

Talvikauteen valmistuessa on tärkeää ennaltaehkäistä vesiputkien jäätyminen. Mikäli putket pääsevät jäätymään, ne rikkoutuvat ja sulaessaan aiheuttavat vesivuodon. Vesijärjestelmän laitteiden oikean toiminnan varmistamiseksi, suorita seuraavat toimenpiteet aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.

 • Tyhjennä kaikki vesilaitteet vedestä
 • Tyhjennä pumput käyttöohjeiden mukaan
 • Tyhjennä rakennuksen sisäiset vesijohdot. Myös vesihanat ja venttiilit tulee tyhjentää ja irrottaa.
 • Tyhjennä lämminvesivaraaja
 • Varmista valmistajan ohjeistuksesta tarvittavat toimenpiteet pyykin- ja astianpesukoneiden kylmäsäilytykseen.
 • Tyhjennä wc-pöntön huuhtelusäiliö vedestä ja lisää wc-kulhoon jäävään veteen etanoliliuosta jäätymisen estämiseksi
 • Tyhjennä saavit ja muut vesiastiat vedestä, sillä ne voivat rikkoutua jäätyessään ja sulaessa aiheuttaa vesivahingon1)Ympäristöopas 2011

Mökkitalkkarin vinkit kosteusongelmien välttämiseksi

Kokenut mökkitalkkari Jyrki Kivelä näkee mökillä kolme yleisintä kosteusvaurion riskiä, jotka ovat myös helposti vältettävissä.

 • Katto ja sieltä valuvat hulevedet
  Katon kunto kannattaa tarkastaa ja pinta puhdistaa säännöllisesti. Räystäskourut ja syöksyputket tulee pitää puhtaina, jotta vesi valuu niitä, eikä seiniä, pitkin maahan. Vedet tulisi johtaa mahdollisimman kauas mökistä sen alustan ja lähistön kuivana pitämiseksi.
 • Mökkeily ja saunominen kuuluvat yhteen
  Saunominen luo melkoisen kosteusmäärän saunaan sekä pesu- ja pukeutumistiloihin. Pesutilasta vedet tulisi ohjata rakennuksen ulkopuolelle, ei sen alle. Oli saunan ja pesutilan materiaali mikä tahansa, lattia kannattaa kuivata hyvin viimeistään illan viimeisen käyttökerran jälkeen.
  Saunan pesään kannattaa lisätä vielä pari pientä puuta saunomisen päätteeksi ja jättää ovi auki pesutilaan tilojen kuivattamiseksi. Pesutilan ikkuna tulisi avata kostean ilman poistamiseksi. Mikäli tilan tuuletus on muuten kunnossa, voidaan ikkuna sulkea illan päätteeksi.
  Vesipataan tulisi lisätä kylmää vettä, jotta se ei kiehuisi ja lisäisi tilan kosteutta.
 • Mökin keittiö saattaa muodostua kosteusriskiksi
  Varustuksesta riippuen keittiö voi olla kosteusvaurioille altis, etenkin, jos tiskaaminen tehdään käsin. Monesti pintamateriaalit valitaan ja vedeneristykset tehdään mökeille huonommin kuin kotioloissa. Tiskaaminen ei ole mökkeilyn tärkein juttu ja siksi se saatetaan tehdä hutiloiden ja runsaasti vettä käyttäen, joka voi aiheuttaa valumia kaapiston taakse. Tämän takia on tärkeää kuivata jäljet hyvin ja tarkastaa työskentelytasojen kunto ja kaapiston rakenteet säännöllisesti. Lavuaarin alle kannattaa kurkata, ettei sinne valu vettä. Pesualtaan putket tulisi puhdistaa heti, kun veden valuminen hidastuu.

Mökkitalkkarin hyödylliset vinkit antoi Apu JyKin Jyrki Kivelä, joka on mökkiläisten monipuolinen apuri. Hän toimii pääosin Uudellamaalla, mutta kesäisin myös Savonlinnan alueella. Mikäli tarvitset apua vapaa-ajan asunnon ylläpidossa, ota yhteyttä Jyrkiin 050 469 2373!

Ennaltaehkäise kosteusvauriot – nauti mökkeilystä!

Mökkikaudella ja sen ulkopuolella voi helpoilla toimenpiteillä pienentää kosteusvaurioiden todennäköisyyttä ja pidentää vapaa-ajan rakennuksen käyttöikää. Huolehdi mökin kosteudenhallinnasta, jotta viihtyisä lomanviettopaikka palvelisi sinua vielä pitkään!

Tutustu myös artikkeleihin
Ylläpidon tarkistuslista kiinteistön huoltajalle sekä
Ylläpidon tarkistuslista asunnon käyttäjälle

kosteusmittaus FI ei vastaa muiden tahojen tekemistä toimenpiteistä. Tekstissä kerrotut ohjeet ovat yleisluontoisia ja perustuvat kirjoitushetken tietoon ja määräyksiin. Kunkin rakennuskohteen vastuuhenkilön on aina varmistettava kyseiseen kohteeseen sovellettavat säädökset sekä ohjeistus viranomaisilta, laite- ja materiaalivalmistajilta.

Lähteet:

1) Ympäristöopas 2011 – Suomen ympäristökeskus. Vammalan Kirjapaino, Sastamala. Sähköinen julkaisu:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38829/YO_2011_Talvimokin_vesihuolto.pdf?sequence=1 , luettu 27.6.2018

2) Mökkitalkkari Jyrki Kivelä, Apu Jyki, www.apujyki.fi, 050 469 2373

***

kosteusmittaus FI:n Teemu Pursiainen - sertifioitu rakenteiden kosteuden mittaaja
kosteusmittaus FI:n kosteudenhallintatiimi: Teemu ja Tuisku

 

Kirjoittaja:
Teemu Pursiainen
Rakenteiden kosteuden mittaaja
Sertifikaatti: C-23184-24-17
020 730 3661