Suomessa kehitetty huipputeknologia helpottaa kosteusarvojen seuraamista ja ongelmien havaitsemista

Yhteistyössä RF SensIT Oy

Kosteudenhallinta on tärkeä osa rakentamista, sillä kosteuden aiheuttamat ongelmat vaikuttavat tilojen viihtyvyyteen ja terveellisyyteen. Uutta Suomessa kehitettyä huipputeknologiaa voidaan hyödyntää tehokkaasti sekä rakennusvaiheen että rakennuksen käytönaikaisten kosteusarvojen seurantaan.

RF SensIT Oy:n kehittämän etäluettavan CMM-järjestelmän (Continuous Moisture Monitoring) avulla voidaan tehokkaammin ennaltaehkäistä kosteuden aiheuttamia ongelmia automaattisella järjestelmällä, joka mittaa rakenteiden sisällä olevaa kosteutta jatkuvasti. Rakenteisiin asennetut anturit lähettävät tiedot langattomasti pilvipalveluun, josta kosteusraportteja voi seurata reaaliaikaisesti.

Kosteusongelmat ovat ikävän yleisiä

Syitä kosteusongelmille on useita ja niiden ennaltaehkäisyyn on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Kosteusongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi rakenteiden sisälle jäänyt rakennusaikainen kosteus sekä kosteudenhallinnan näkökulmasta toimimattomat rakennustekniset ratkaisut. Lisäksi väärä käyttötapa, huoltotoimenpiteiden laiminlyönti ja rakenteiden kuluminen lisäävät kosteusvaurioiden riskiä.
Lisäongelmia aiheuttavat erilaiset vesivuodot, toimimattomat rakenteet sekä joissain tapauksissa käyttäjien aiheuttama liiallinen kosteusrasitus.

Kosteusongelmien havaitseminen hankalaa

Kosteusongelmat voidaan havaita helpommin jatkuvalla seurannalla. Veden kondensoituminen sekä pienet, huomaamattomat vuodot suoraan rakenteisiin on muilla keinoin vaikea havaita. Ikävän usein ongelmat havaitaan vasta sitten, kun laajamittaista tuhoutumista on jo tapahtunut. Piilossa olevan kosteusvaurion varmentaminen edellyttää mittaamista rakenteiden sisältä ja perinteiset menetelmät edellyttävät tällöin rakenteiden rikkomista.

Jatkuva seuranta mahdollistaa varhaisen havaitsemisen

Uuden teknologian CMM-järjestelmällä kosteusmittauksia tehdään rakenteiden sisältä jatkuvasti. Anturit asennetaan kiinteästi talon rakenteisiin jo rakennusvaiheessa ja niiden avulla voidaan seurata kosteustilannetta langattoman järjestelmän ja pilvipalvelussa olevan seurantapaneelin kautta tietokoneella tai mobiililaitteilla.

Rakennusvaiheen seuranta

Rakenteilla olevan rakennuksen betonivalujen riittävää kuivumista voidaan seurata järjestelmän avulla. Tämä auttaa etenkin työvaiheiden jaksottamisessa. Rakennusaikana voidaan mitata ja todentaa kosteusrasitusta sekä seurata kosteudelle alttiiden materiaalien ja rakenteiden toimivuutta. Jatkuva seuranta antaa tietoa rakenteiden kuivumisesta.
Riittävän kuivumisen varmistaminen mittaamalla betonivalujen kosteus RT-ohjekortin 14-10984 mukaisesti ennen seuraavaan rakennusvaiheeseen siirtymistä minimoi riskit rakenteisiin jäävän kosteuden osalta.

Käytönaikainen seuranta

Rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden seuranta ennaltaehkäisee kosteusongelmia tehokkaasti. CMM-järjestelmällä seuranta jatkuu myös rakennuksen valmistuttua, jolloin rakenteisiin syntyviin kosteusongelmiin voidaan reagoida nopeasti. Järjestelmään voi asettaa hälytyksen liian korkeaksi kohoavasta kosteudesta. Varhaisella puuttumisella voidaan säästää korjauskustannuksissa sekä välttyä mahdollisilta terveyshaitoilta, joita kosteusvauriot voivat aiheuttaa.

Vastuullisen rakentamisen hyödyllinen digityökalu

Automaattinen järjestelmä, joka mahdollistaa kosteusarvojen jatkuvan seurannan, on edistyksellistä rakennusalalla. Tämä toimii hyvänä työkaluna työnohjauksessa sekä aikataulutuksessa, esimerkiksi betonilattioiden oikea-aikaisessa päällystämisessä. Kosteusvaurioita ehkäisevän järjestelmän käyttö antaa luotettavan kuvan rakentajasta.

Automaattinen seurantajärjestelmä nostaa kiinteistön arvoa ja antaa ostajan riskiä pienentävää tietoa kiinteistön kunnosta sekä tarjoaa dokumentaatiota rakenteiden kosteusteknisestä toimivuudesta rakennuksen historian ajalta.

Antureiden asennus

CMM-järjestelmän anturi asennetaan asennuskartioon, joka kiinnitetään esimerkiksi raudoitusverkkoon.
Anturin mittaussyvyys tarkistetaan ja dokumentoidaan ennen betonivalua. Tarkkaa syvyyttä, jossa anturi valun jälkeen on, ei ole mahdollista millintarkasti varmentaa, mikä aiheuttaa järjestelmän antamiin tuloksiin pienen mittausepävarmuuden. Useamman mittauspisteen käyttäminen samassa rakenteessa pienentää mittavirheiden riskiä ja mittaustulosten tulkinnassa tulisi käyttää asiantuntijan apua.

 

Katso asennusvideo: https://youtu.be/lCvnFW4ja1Q

Lue lisää yleisimmistä kosteusvaurioiden syistä:
https://kosteus-mittaus.fi/blogi/
Katso ja tulosta muistilista kosteudenhallintaan rakennuksen käytön aikana:
Ylläpidon tarkistuslista kiinteistön huoltajalle
Ylläpidon tarkistuslista asunnon käyttäjälle

Lähteet:
RF SensIT Oy:n kotisivut: https://www.rfsensit.fi, luettu31.8.2018

kosteusmittaus FI ei vastaa muiden tahojen tekemistä toimenpiteistä. Tekstissä kerrotut ohjeet ovat yleisluontoisia ja perustuvat kirjoitushetken tietoon ja määräyksiin. Kunkin rakennuskohteen vastuuhenkilön on aina varmistettava kyseiseen kohteeseen sovellettavat säädökset sekä ohjeistus viranomaisilta, laite- ja materiaalivalmistajilta.

***

kosteusmittaus FI:n Teemu Pursiainen - sertifioitu rakenteiden kosteuden mittaaja
kosteusmittaus FI:n kosteudenhallintatiimi: Teemu ja Tuisku

 

Kirjoittaja:
Teemu Pursiainen
Rakenteiden kosteuden mittaaja
Sertifikaatti: C-23184-24-17
020 730 3661