Lattiaprojekti – Huomioi myös kosteudenhallinta!

Parketin tai muun uivan lattiapinnoitteen asennusprojekti on onnistunut, kun parketin alle valittu alusmateriaali soveltuu hyvin käyttötarkoitukseen, aluslattia täyttää vaatimukset niin tasaisuuden kuin kosteuspitoisuuden suhteen sekä asennustyö on hoidettu laadukkaasti ja ammattitaitoisesti.

Parketinalusmateriaalin valinnassa tulee kiinnittää huomiota vaatimuksiin, joita materiaalilta kyseisessä rakennuskohteessa vaaditaan. Oikeanlainen alusmateriaali on edellytys onnistuneelle lattiarakenteelle.

Yhteistyössä lattia-asennus FI ja Tupler Oy / Tuplex

Huomioitavaa ennen asennustöitä

Alusta puhdistetaan huolellisesti ennen asennustöiden aloittamista. Erityisesti parketin alle jääneet orgaaniset aineet, kuten esimerkiksi sahanpuru tai pahvi, voivat alkaa hajota kosteuden noustessa valmiin lattian alla. Kiviainespohjaisilla alustoilla on puhtauden lisäksi syytä varmistaa ohjekortin RT 14-10984 mukaisin kosteusmittauksin, että alusta on riittävän kuiva ennen pinnoitusvaiheeseen siirtymistä. Huomioi, että lattian tasoittaminen voi tuoda huomattavan määrän kosteutta alustaan, joten kosteusmittaus on syytä tehdä myös tasoitustöiden jälkeen, jottei päällystämistöitä aloiteta liian aikaisessa vaiheessa2). Huoneilman tulisi olla asennuksen aikana ja sen jälkeen lämpötilaltaan ja kosteudeltaan normaalin sisäilman mukaista.

Lue lisää lattiatasoitteiden kuivumisesta artikkelista ”Kosteusmittaus kertoo faktat, älä luota tuuriin

Alustabetonin suhteellisen kosteuden (RH %) enimmäisarvoja päällystyshetkellä

Alustabetonin suhteellisen kosteuden (RH %) enimmäisarvoja päällystyshetkellä SisäRYL 20133) (Lähde: Betonirakentamisen päällystämisen ohjeet)

Oikeanlainen parketinalusmateriaali on vanhentumatonta eli sen ominaisuudet eivät muutu ajan saatossa ja sillä on kohteeseen soveltuvat ominaisuudet vesihöyryvastuksen ja askeläänieristyksen osalta. Kiviainespohjaisilla alustoilla rakenteen kosteusteknisen toimivuuden kannalta alusmateriaalin tulisi läpäistä jonkin verran kosteutta, mutta vesihöyrynvastuksen pitäisi olla selvästi korkeampi kuin itse lattiapäällysteen3). Näin pinnoitemateriaalin kosteus ei pääse nousemaan liian korkeaksi. 

Puurakenteisilla välipohjilla käytetään koko pinta-alaltaan hengittävää alusmateriaalia. Puualustalla ei tule käyttää lainkaan höyrynsulkukalvoa, jottei esimerkiksi alapuolelta nousevan vesihöyryn takia aluslattian kosteus nouse haitallisen korkeaksi vaan se pääsee tuulettumaan. Tällaisiin kohteisiin esimerkiksi muovikalvoton Tuplex White HB on hyvä valinta. 1)

Asennustöiden jälkeen uusi lattia kannattaa suojata seuraavien työvaiheiden ajaksi hengittävällä suojamateriaalilla. Näin aluslattiasta mahdollisesti nouseva kosteus pääsee poistumaan vapaasti, eikä vaurioita lattiapäällystettä. Uutta lattiapäällystettä ei tulisi asentaa vanhan parketin tai muun orgaanista ainetta olevan lattiapinnoitteen päälle, jolloin alapuolelta mahdollisesti nouseva kosteus ei pääsisi haihtumaan vapaasti ja alle jääneessä lattiassa alkaisi kosteuden vaikutuksesta syntyä mikrobikasvustoa aiheuttaen sisäilmaongelmia.

Lattiaremontin yhteydessä on hyvä tarkastaa alapuoliset rakenteet. Pahimmillaan vanhan parketin alta voi paljastua piilevä kosteusvaurio.


Kotimainen Tuplex -parketinalusmateriaali vastaa rakennuskohteiden vaatimuksiin

Tuplex parketinalusmateriaalia on valmistettu Suomessa jo yli 20 vuotta ja sitä on asennettu rakennus- ja saneerauskohteisiin noin 20 miljoonaan neliömetriä. Materiaalina on käytetty elintarvikemuovia ja tuotteet eivät sisällä lainkaan PVC:tä tai pehmittimiä. Tuplex toimii sekä höyrynsulkuna että askeläänieristeenä ja oikein asennettuna parketinalusmateriaali hengittää reunoiltaan. Alapinta on hieman hengittävä LD-PE-muovikalvo ja yläpinta höyrynsulkuna toimiva HD-PE-kalvo. Kalvojen välissä on äskelääniä eristäviä ja tuuletuksen mahdollistavia EPS-rakeita.

Tuplex White HB on uudenlainen parketinalusmateriaali, joka soveltuu kuiville alustoille, esimerkiksi puualustoille. Tuote ei sisällä tiivistä muovikalvoa vaan kaksi paperia, joiden välissä EPS-rakeita. Tuote toimii askeläänieristeenä ja lisäksi se soveltuu myös ponttivinyylilattioille (LVT).

Molemmat edellä mainituista tuotteista ovat kotimaisia Avainlipputuotteita ja niillä on M1-sisäilmaluokitus.


Markkinoilla on muitakin hyviä, toimivia ja ylläolevat vaatimukset täyttäviä tuotteita. Allekirjoittanut on kokenut lattianpäällystysalan ammattilainen, joka on tehnyt parkettiasennuksia 14 vuoden ajan yrityksessään lattia-asennus FI ja todennut Tuplex-tuotteet niin asennettavuuden kuin teknisen toimivuuden osalta erinomaisiksi.

Muistilista lattianpäällystysprojektiin

  1. Tarkista aluslattian tasaisuus ja tasoita tarvittaessa.
  2. Varmista kosteusmittauksin alustan riittävä kuivuminen ennen päällystämistöiden aloittamista
  3. Huolehdi asennusalueen puhtaudesta, jottei lattiapäällysteen alle jää etenkään orgaanisia aineita. Uutta lattiaa ei tulisi asentaa esimerkiksi vanhan parketin päälle.
  4. Valitse käyttöominaisuuksiltaan kohteeseen parhaiten sopiva alusmateriaali. Huomioi askelääneneristävyys sekä kosteuden hallittu siirtyminen uudessa lattiarakenteessa. Valinta kannattaa tehdä ammattilaisen avulla.
  5. Asennustyö kannattaa suunnitella huolellisesti ja varmistua materiaalien yhteensopivuudesta, jotta asennusvirheiltä vältytään ja aikaansaadaan kosteusteknisesti toimiva lattiarakenne.

 

Ammattitaitoinen palvelu ja parkettituotteet lattia-asennus FI-verkkokaupasta

kosteusmittaus FI ei vastaa muiden tahojen tekemistä toimenpiteistä. Tekstissä kerrotut ohjeet ovat yleisluontoisia ja perustuvat kirjoitushetken tietoon ja määräyksiin. Kunkin rakennuskohteen vastuuhenkilön on aina varmistettava kyseiseen kohteeseen sovellettavat säädökset sekä ohjeistus viranomaisilta, laite- ja materiaalivalmistajilta.

Lähteet:

1) Tupler Oy, http://www.tuplex.fi/tuplex/features/, luettu 19.3.2018
2) kosteusmittaus FI, Teemu Pursiainen, https://kosteus-mittaus.fi/kosteusmittaus-kertoo-faktat-ala-luota-tuuriin-testi-lattiatasoitteen-kuivumisajasta/, luettu 19.3.2018
3) 
Sisä RYL 2013 – Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt. 2012. Rakennustietosäätiö RTS. Rakennustieto Oy. Meedia Zone OÜ, Viro.

***

kosteusmittaus FI:n Teemu Pursiainen - sertifioitu rakenteiden kosteuden mittaaja
kosteusmittaus FI:n kosteudenhallintatiimi: Teemu ja Tuisku

 

Kirjoittaja:
Teemu Pursiainen
Rakenteiden kosteuden mittaaja
Sertifikaatti: C-23184-24-17
020 730 3661